Különlegescsalád

piciktől a NAGYOKIG

A tanácsadások célja, hogy az alkalmazott módszertani eszközök és a strukturált beszélgetések által kialakuljon egy olyan megoldásorientált szemléletmód, amely támogatja az akut személyes dilemmák, egyéni elakadások megoldását. Segítsen a belső erőforrások aktiválásában, önismeretet fejleszt, motiváló hatású, jövőorientált, javul a konfliktuskezelési készség és az önmegvalósítás.

KÜLÖNLEGESCSALÁD

Minden ember életében a felnőtté válás folyamata alatt megfogalmazódik egy elképzelt egyéni jövőkép, melyben megjelenik a családalapítás érzelmi igénye és megvalósításának lehetősége. Természetes, hogy párkapcsolatra majd házasságra vágyunk, stabil egzisztenciát szeretnénk, ami már egyenes út a családalapítás felé. Egyénileg mindenkiben kialakul egy érzelmi mintázat alapú tanult és elképzelt szubjektív családmodell, valamint a szülővé válás motivációjának indíttatása. A gyermekvállalás által megvalósulhat az emberi szeretetünkből fakadó örökítés, a gondoskodás és hagyományozás, mely életünk érzelmi, szellemi kiteljesedésének egyik legfontosabb része. A család legfontosabb szerepe a tagok mentális és fizikai egészségének kialakítása, annak megóvása, fejlesztése, és lelki támaszt nyújt a külvilág hatásaival szemben. A család biztosíthatja számunkra gyerekkorban a helyes értékek, ismeretek, viselkedésminták, szabályok elsajátítását és azok adaptálását.

Az újszülött megérkezésével, megszületik a „különlegescsalád”. Minden család különleges, mert a családot alkotó szülők és gyermek (-ek) szellemi, lelki tulajdonságai, fizikai adottságai már önmagukban is egyediek és megismételhetetlenek. A gyermek megszületése alapvetően nagy hatással lesz a leendő szülőkre, hiszen az eddigi életvitelük megváltozik, a párkapcsolatuk és társas kapcsolataik is átalakulhatnak. Az újszülött megérkezésének felhőtlen örömén túl, a kezdeti időben különböző nehézségeket élünk át szülőként, mert hirtelen változik meg az életünk mindennapi ritmusa és egy teljesen új, eddig még nem ismert szereppel kell azonosulnunk, az anyaság és az apaság szerepkörével. 

TÁMOGATÓ, MEGOLDÁSORIENTÁLT MÓDSZERT KERES?

Vegyen részt szakembereinkkel konzultáción.

TEKINTSE MEG AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEINKET!

Szakemberek számára, könnyen adaptálható E-LEARNING továbbképzések.

Útmutató az eltérő fejlődésű gyermeket nevelő szülők számára

2019-ben szakembereink pályázat keretében tapasztalataik egy részét egy kiadványban foglalták össze, mely ingyenesen letölthető az érdeklődők számára. A kiadvány segítő szándékkal készült, olyan családok részére, melyekben nem átlagos, hanem eltérő fejlődésű gyermeket nevelnek.

nyomtatott kiadvány
+
szakember olvassa
+
könyvtári példány