Különlegescsalád

piciktől a NAGYOKIG

A szülőknek, gyermekeknek/kamaszoknak, senioroknak kialakított tanácsadások/ foglalkozások célja, hogy az alkalmazott módszertani eszközök és a strukturált beszélgetések által kialakuljon egy olyan megoldásorientált szemléletmód, amely támogatja az akut személyes dilemmák, egyéni elakadások megoldását. Segítsen a belső erőforrások aktiválásában, önismeretet fejleszt, motiváló hatású, jövőorientált, javul a konfliktuskezelési készség és az önmegvalósítás.

KÜLÖNLEGESCSALÁD

Mindannyiunk életében a felnőtté válás folyamata során természetes, ha párkapcsolatra vágyunk, stabil megélhetőséget szeretnénk megteremteni, és megfogalmazódik egy elképzelt egyéni jövőkép, amelyben  megjelenik a családalapítás érzelmi igénye, valamint megvalósításának lehetősége egyaránt. Mindenkiben kialakul a szülőktől, nagyszülőktől látott, tanult, a további felmenőktől átörökített, továbbá a környezeti behatások által befolyásolt érzelmi mintázat alapú elképzelt családmodell, valamint a szülővé válás motivációja. ami már egyenes út a családalapítás felé.

A gyermekvállalás által megvalósulhat az emberi létünkből, a szeretetünkből fakadó örökítés, a gondoskodás és hagyományőrzés, amely életünk érzelmi és szellemi kiteljesedésének egyik legfontosabb része. A család legfontosabb és mindenkori szerepe a tagok mentális és fizikai egészségének kialakítása, annak megőrzése, továbbá fejlesztése, amely valódi testi, lelki és szellemi támaszt nyújthat a külvilág hatásaival szemben. A szülők, a család biztosíthatja számunkra gyerekkorban a helyes értékek, ismeretek, viselkedésminták, szabályok elsajátítását, tehát a mintát, valamint  mindezek beépülését.

Az újszülött megfoganásával, majd megérkezésével, megszületik a „különlegescsalád.

Minden család különleges, mert a családot alkotó szülők és gyermek (-ek) szellemi, lelki tulajdonságai, fizikai adottságai már önmagukban is egyediek és megismételhetetlenek. 

ALAPÍTÁS / RÓLUNK

A különlegescsalád alapításától kezdve, mint fogalommal, és a név mögött lévő szakmai, segítői tevékenységgel az a célunk, hogy az egyéni konzultációkon, és csoportos foglalkozásokon, életkortól függetlenül, az önismereti munka segítésével, valamint az egyéni készségek és képességek feltárásával, azok fejlesztésével, a hozzánk bizalommal forduló személyekben egy olyan megoldásorientált szemléletmód alakulhasson ki, mely által az érzelmi elakadások megoldhatóvá válhatnak. 

Szakmai elhivatottságunk, tapasztalataink, az alap és speciális coaching eszközök, technikák, a különleges és egyedi módszertani eszköztárunk személyre szabottan támogatja az egyén saját maga, és a közvetlen környezete elfogadását,  önmaga szeretetének megtalálását, annak fenntartását, a folyamatos fejlődés lehetőségét.  Mind a szakmai, mind a magánélet egyensúlyának megteremtését, a valódi kiteljesedést.

Mindezek eredményeképpen célunk, hogy a hozzánk forduló képessé váljon tisztán látni a valódi céljait, összhangban legyen önmagával és a környezetével, fejlődjön kitartása, nőjön a célok megvalósítása iránti vágya,  és az erőforrásai tudatos felismerése és összegyűjtése által fokozódjon az önmegvalósításának lehetősége, annak eredményessége.  Mindez pozitívan támogatja az önbizalmat, az önmagába vetett hitet, a tudatos jelenlétet, a szellemi és fizikai aktivitást a mindennapi életben.

A felnőtté válásig tartó út nehéz, de szép, tele kihívásokkal, élményekkel, sikerekkel, kudarcokkal tarkítva, időnként kompromisszumokkal, fájdalmakkal, veszteségekkel, de többek között a szeretet, az együttérzés, a kölcsönösség, az empátia, a kitartás, a tudatosság és a hit olyan belső erőforrások, melyek mozgósításával minőségi életet vagyunk képesek megvalósítani önmagunk, és szeretteink számára is!

Fontos felelősséget vállalnunk önmagunkért és tenni azért, hogy megvalósítsuk azt az életet, amelyet valóban élni szeretnénk. Mi őszintén hiszünk abban, hogy ez sikerülhet! 

TÁMOGATÓ, MEGOLDÁSORIENTÁLT MÓDSZERT KERES?

Vegyen részt szakembereinkkel konzultáción.

TEKINTSE MEG AKKREDITÁLT TOVÁBBKÉPZÉSEINKET!

Szakemberek számára, könnyen adaptálható E-LEARNING továbbképzések.

Útmutató az eltérő fejlődésű gyermeket nevelő szülők számára

2019-ben szakembereink pályázat keretében tapasztalataik egy részét egy kiadványban foglalták össze, mely ingyenesen letölthető az érdeklődők számára. A kiadvány segítő szándékkal készült, olyan családok részére, melyekben nem átlagos, hanem eltérő fejlődésű gyermeket nevelnek.

nyomtatott kiadvány
+
szakember olvassa
+
könyvtári példány