A FELNŐTTKOR ELSŐ LÉPÉSEI

A valós önismeret segítségével képessé válunk önmagunk helyes érzékelésére, felismerjük reális igényeinket, szükségleteinket, mely támogatja önmegvalósításunkat. Az önismeret gyakorlása által feltárul, hogy milyen belső erőforrásaink, tulajdonságaink vannak, melyek tudatosításával és mozgósításával elérhetővé válik számunkra a minőségi javulás, valamint milyen tulajdonságok hiányoznak személyiségünkből ahhoz, hogy életminőségünk javuljon. Ezek fontos szerepet töltenek be mind a magánélet, mind a munkahelyi kapcsolatok kialakításában, és a tudatos működtetésében.

Az önértékelésünket, elégedettségünket meghatározza, hogy a mindennapi életben szerepeinket (pl.testvér, szülő, házastárs, kolléga) milyen minőségben vagyunk képesek betölteni. Minden érző lény számára fontos az, hogy szerethessen, szeressen, valamint, hogy viszont szerethessék, és szeressék, ezért számunkra embereknek ez alapvető, érzelmi szükségletünk.

Első lépésben fel kell ismernünk önmagunk érzelmi igényeit, és az érzelmi kommunikációs csatorná(i)nkat, és ez után következhetnek a családtagok, a barátok, és a munkatársak érzelmi megerősítését szolgáló szükségleteinek felismerése. Erre azért van szükség, hogy nyugodt, szeretetteljes, inspiráló környezetet tudjunk kialakítani. Viselkedésünkben megjelenik a kompromisszum, felismerjük, hogy különböző emberek vagyunk, így az igényeink is lehetnek mások.

A mindennapi életünkben bármikor, és számtalan konfliktushelyzet alakulhat ki, legyen az belső-, vagy külső konfliktus, ezért tény, hogy bármennyire is szeretnénk elkerülni, idővel mégis megoldást kell találnunk arra, hogy valamilyen módon kezeljük, és megoldjuk ezeket a helyzeteket. A konfliktus (-ok) megoldásának módja, sikeressége eltérő lehet, az viszont tény, hogy lehetőség mindig adódik a probléma megoldására, kezelésére.

Maga a konfliktus, de legfőképpen a probléma megoldása, kezelése, hatékony szerepet játszik a személyiség fejlődésében, mivel fejlődik az önkifejezés képessége, javul a kommunikáció, valamint változik a szemléletmód, fejlődik az empatikus készség.

Népszerű szemléletmód az embereknél az, hogy a konfliktust negatív tényezőként értelmezik, viszont tény, hogy a megoldott konfliktushelyzetből, szellemi, érzelmi, akár anyagi előny is származhat. Az érzéseinket, a gondolatainkat, képességeinket, készségeinket, a szándékainkat, egy egész életen át van lehetőségünk fejleszteni, tudatosabbá tenni, tökéletesíteni az önismeret folyamatos gyakorlásával.