COACHING

Mi is az a Coaching?

A coaching, a coach és a kliens között zajló strukturált beszélgetéseken, módszertani eszközök használatával történő folyamat, melyben a kliens önmaga találja meg a számára megfelelő megoldási alternatívákat, majd a legjobb megoldást. A coach és kliens kapcsolata a bizalomra épül, és a titoktartás jellemzi. Magát a coaching folyamatot a jövőorientáltság jellemzi. A munka a jelenben folyik.  

A coaching üléseken zajló kölcsönhatáson alapuló beszélgetések támogatják az ügyfelet abban, hogy egészen konkrét célokat tűzzön ki, a belső erőforrásainak mozgósításával konkrét döntéseket hozzon, és akcióterv készítésével lépest tegyen az általa elérni kívánt célok elérésének, megvalósításának érdekében. 

A coach abban segít, hogy a kliens végig tudjon menni a saját maga által fontosnak tartott változtatás útján, képes legyen döntést hozni, és elérje a kitűzött célját/ céljait úgy, hogy közben mindvégig támogatja őt. A coach továbbá segít a kliensnek az elért változásokat elfogadni, az életébe beépíteni, és sikeresen alkalmazni azokat.  

A coach soha nem a kliens helyett dolgozik, hanem partneri kapcsolatban lehetőségéhez mérten maximálisan támogatja őt a folyamatában, tiszteletben tartva annak döntéseit. 

A coach nem kész megoldásokat kínál, hanem figyelembe véve a coachee (kliens) egyéni adottságait, tulajdonságait, belső erőforrásait aktív hallgatással, figyelemmel, közben visszajelzésekkel, kérdésekkel, és új erőforrások gyűjtésével igyekszik utat mutatni és segíteni a fejlődést.  

Maga a coaching nem tanácsadás, nem terápia, hanem egy önismereti, önfejlesztő, változási folyamat, melynek célja, hogy az egyéni elakadások megoldódjanak, a képességek, készségek fejlődjenek, a szemléletmód megoldás orientálttá váljon, az egyén kiteljesedjen.