FELNŐTTKÉPZÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Ezúton tájékoztatjuk képzésben részvevőket, hogy az általunk szervezett képzések 2020. szeptember 1-ével a felnőttképzési törvény hatálya alá kerültek, ezért bejelentési kötelezettségünk keletkezett a felnőttképzési hatóság felé Képzéseink a kapcsolódó rendelet alapján bejelentésköteles. 

A bejelentési kötelezettség az alábbi követelményekkel jár:

  1. A felnőttképzésben résztvevő természetes személy és Képzés szervező között felnőttképzési jogviszony jön létre. A szerződéses jogviszony típusa: szóbeli megállapodás. A jogviszony létrejöttéről tájékoztatót küldünk annak érdekében, hogy Önök a jogviszony felnőttképzési szerződéses tartalmát megismerjék és tudomásul vegyék (a jogviszony létrejöttét a Felnőttképzőnek a hatóság felé az ellenőrzés során igazolnia kell). A jogviszony tartalmának elválaszthatatlan része a jelentkezési lapon bekért adatok megadása és nyilatkozattételek.
  2. A törvény szerint a Felnőttképző kezeli a képzésben résztvevő természetes személy azonosító adatait és a törvényben meghatározott további személyes adatait. Ennek a követelménynek adatbekérő lap megküldésével teszünk eleget online űrlap formájában a részvételi szándék jelzését követően.
  3. Képzéshez kapcsolódó adataikat a GDPR előírásainak megfelelő Képzési Adatkezelési Tájékoztatónk szerint a felnőttképzési jogviszony létrejöttét követő 8. év utolsó napjáig kezeljük a jogszabálynak megfelelően. A Képzési Adatkezelési Tájékoztató a képzésre jelentkezést követően kerül elektronikus formában megküldésre. 
  4. A Felnőttképzőnek a képzésben résztvevőt oktatási azonosító alapján kell nyilvántartani és a képzésekkel kapcsolatban bejelenteni. Abban az esetben, ha Önöknek már van azonosító száma (korábbi bejelentett képzés alkalmával már kapott), azt kérjük feltüntetni az adatbekérő űrlapon. Amennyiben még nincs, kötelezettségünk természetes személyazonosító adataikat a hatóság részére továbbítani, amelyek alapján a Hatóság oktatási azonosítót képez az Önök számára.
  5. A képzésről a résztvevő kérésére a Felnőttképző Tanúsítványt állít ki a Felnőttképzési Adatszolgáltató Rendszerben (FAR), amennyiben az adatbekérő online űrlapon úgy nyilatkozik a résztvevő, hogy azt igényli. A Tanúsítvány tartalma nem több, mint egy részvételi igazolás.

Képzést szervező adatai

Képzés szervező neve: Halász Iván e.v.
Képzési nyilvántartási száma: B/2020/000986
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Kiss Ernő utca 44-46.
Adószám: 68397061-1-35
Nyilvántartási szám: 51687528
Ügyfélszolgálat típusa: elektronikus formában vagy telefonon
Ügyfélszolgálat elérhetősége: ugyfelszolgalat@kulonlegescsalad.hu, mobil: +36 30 697 2959

Kapcsolódó jogszabályok