MEDIÁCIÓ

A mediáció, vagyis közvetítés általánosságban békés úton történő vitarendezési, speciális kommunikációs módszer, amelynek során a felek egy semleges harmadik fél, a mediátor segítségével saját maguk találnak megoldást konfliktusaik kezelésére.

A mediátor feladata, hogy a tárgyalópartnereket egy szintre emelve – felek közötti indulatok fékezésével, a különbségek kiegyenlítésével, az erőegyensúly biztosításával, valamint a konstruktív párbeszéd kialakítása által – kézben tartsa, felügyelje az ülést, feltárja a problémák mögött álló szükségleteket abból a célból, hogy a jövőre fókuszálva egy olyan megoldás születhessen, amelynek során mindkét fél érdekei érvényesülnek.

Ezt a mediátor úgy teszi meg, hogy az ülés elején külön- külön meghallgatja a feleket, kérdezi az éppen beszélő felet, majd összefoglal, konstruktív támogatást nyújt. Ez idő alatt a másik fél hallgat, nem reagál, csak jegyzeteket készít, amelyet majd megoszthat a tárgyalópartnerével akkor, amikor arra a mediátor engedélyt ad.

A közvetítő tárgyaláson részt vevőket titoktartási kötelezettség terheli, mindenki saját magát képviseli. A mediáció múltbeli ügyekkel, ’bűnöskereséssel’, a másik viselkedésének kiértékelésével, a felek egymáshoz való viszonyának megváltoztatásával nem foglalkozik. Célja nem az, hogy egy kompromisszumos megállapodás szülessen, hanem az, hogy egy olyan írásbeli egyezség, amely mindkét fél számára elfogadható, mindenkinek a szükséglete érvényesüljön benne, a felek nyertesnek érezzék magukat, mindenki számára élhető jövőkép alakuljon ki. Ezt követően a mediációt igénybe vevők közös érdeke az, hogy betartsák a megállapodás pontjait, ami azzal a ’mellékhatással’ jár, hogy idővel nem romlik, hanem általánosságban javul a felek kapcsolata. Egyúttal a tárgyaláson részt vevők a mediátortól megtanulnak egy új konfliktuskezelési módszert, amelyet a későbbiekben, hasonló helyzetben alkalmazni tudnak.

Mind családjogi és párkapcsolati, mind ifjúsági és iskolai mediáció lefolytatását vállaljuk.

„Egy adott problémát ugyanazzal a gondolkodásmóddal nem lehet megoldani, ahogy teremtettük őket.” Albert Einstein