ÖNISMERETI KONZULTÁCIÓ GYERMEK/KAMASZ

Érdemes tudni, hogy……

Személyiségünk kialakulásában az elsődleges, és legfontosabb tényező között szerepel a család, ahová megszületünk, ahol gyermekként, serdülőként élünk, és ahonnan optimális esetben felnőttként kezdjük meg saját jövőnket kialakítani, megvalósítani.

A szülőktől tanult, és látott minták átvétele, alkalmazása meghatározza önmagunkhoz, környezetünkhöz, és a világhoz való viszonyulásunkat. Befolyásolja énképünk kialakulását, hatással van érzelmi intelligenciánk kialakulására, fejlődésére, valamint meghatározó az elképzelt egyéni (szubjektív) jövőképünk kialakításában. Hogyan viselkedik Anyukám és Apukám a különböző élethelyzetekben? Hogyan viszonyulnak érzelmileg egymáshoz? Milyen interakciókat hoznak létre? Hogyan oldják meg egyénként és osztják meg a mindennapi élet feladatait közösségi szinten? Kinek mi a szerepe családon belül, valamint hogyan reagálnak a külvilág hatásaira, eseményeire? Jellemző, ha a szüleink egymáshoz való viszonyulásában gyermekként látjuk és érezzük a szeretet jelenlétét, a tiszteletet, a kölcsönös odafigyelést, akkor számunkra is ez a viselkedésmód válik természetessé.

A személyiséget alkotó, és meghatározó képességek, készségek megismerése, elsajátítása nagyon fontos életünk kezdeti szakaszában, ezért a szülői szeretet, a figyelem, a gondoskodás, a tanulás különleges jelentőséggel bír. Születésünket követően a biológiai tápláláson, gondoskodáson túl, az anya „feltétel nélküli szeretete”, érzelmi gondoskodása által lényünkben kialakul, és fejlődik az ősbizalom. Ennek fontos szerepe van személyiségünk kialakulásában, mert az élet szeretetének, az önmagunkba vetett hitnek, a saját életünk szeretetének, és az önbizalomnak ez lesz a jövőbeni alapja.

Személyiségünk további formálódását a bölcsődei, óvodai, iskolai szocializálódás és a környezeti ingerek is nagymértékben befolyásolják. Hirtelen kitágul a világ, egy sokszínűbb emberi közösségbe kerülünk, melyben új kapcsolatok jönnek létre. A családban eddig tanult minták formálta személyiségünk által próbálunk beilleszkedni, kialakulnak barátságok, vagy éppen az ellenszenv érzése jelenik meg másokkal szemben. Kamaszkorban a hormonális változás intenzív hatást gyakorol az önelfogadásra, a viselkedésre, befolyásolják a mindennapi hangulatunkat, ezért képesek vagyunk túlreagálni szituációkat, asszertív vagy akár agresszív viselkedést tanúsítani. Beilleszkedésünk körülményei ez által igencsak változatosak, színesek, tarkítva a siker, a kudarc, az öröm, a fájdalom, az elfogadás, vagy éppen a tiltakozás érzésével is. Ezek a tapasztalatok, ingerek, interakciók hatásai fontos szerepet játszanak a felnőttkori kapcsolatok, a párkapcsolat valamint a család kialakításában és megtartásában.

Ismerd meg Magad…….

Az önismeret és a személyiség fejlesztése életkortól független, de érdemes a serdülő pubertás/posztpubertás (12-18 év), illetve az ifjúkorban (18-25 év) elkezdeni. Az önismereti konzultációkkal a célunk az, hogy megismerd saját temperamentumodat, úgymint vérmérséklet, lelkület, melyek meghatározzák érzelmeid kialakulásának gyorsaságát, tartósságát, erősségét. Megismerd a konfliktushoz való személyes viszonyulásodat, konfliktuskezelési stílusodat, az érzelmi megerősítést szolgáló egyéni szükségleteidet, saját és a közvetlen környezetedben élő szeretteid érzelmi kommunikációs csatornáit. A valós önismeret segít a pályaválasztásban is, és fontos hogy életed már ebben a korban is, a lehető legjobb mentális és fizikai állapotban teljen, mert ez alapvetően meghatározza saját jövőképed elképzelését, befolyásolhatja a felnőttkori beidegződéseidet, megszokásaidat, jövőbeni életmódodat.