TANÁCSADÁS

A tanácsadások célja, hogy az alkalmazott módszertani eszközök és a strukturált beszélgetések által kialakuljon egy olyan megoldásorientált szemléletmód, amely támogatja az akut személyes dilemmák, egyéni elakadások megoldását. Segítsen a belső erőforrások aktiválásában, önismeretet fejleszt, motiváló hatású, javul a konfliktuskezelési készség, az önmegvalósítás és az önkifejezés hatékonysága.

Az önismeret nem más, mint önmagunk tudatos fizikai, mentális, szellemi megismerése, amely során megismerhetjük többet között, érzéseinket, gondolatainkat, képességeinket, készségeinket, szándékainkat, személyiségünket meghatározó tulajdonságainkat.
Az önelfogadás önmagunk minősítés nélküli elfogadását jelenti, saját pozitív, és negatív tulajdonságainkat is beleértve.

Önmagunk megismerése – úgymint a saját személyiség, az érzések, érzetek, képességek, készségek tudatosítása – segít, a reális énkép kialakításában, melynek pozitív hatása megjelenik a mindennapi életünkben. A valós önismeret segítségével képessé válunk önmagunk helyes érzékelésére, felismerjük reális igényeinket, szükségleteinket, mely támogatja önmegvalósításunkat. Az önismeret gyakorlása által feltárul, hogy milyen belső erőforrásaink, tulajdonságaink vannak, melyek tudatosításával elérhetővé válik számunkra a minőségi javulás, valamint milyen tulajdonságok hiányoznak személyiségünkből ahhoz, hogy életminőségünk javuljon. 

Az önértékelésünket, elégedettségünket meghatározza, hogy a mindennapi életben szerepeinket (pl. testvér, házastárs, szülő, kolléga) milyen minőségben vagyunk képesek betölteni.

A valós önismeret, a személyiség folyamatos fejlesztése biztosítja az egyéni belső erőforrások mozgósítását, a hatékony önkifejezést, a tényszerű és eredményes kommunikáció elsajátítását, a társas interakciókban alkalmazott viselkedésminták minőségének javítását. Ezek fontos szerepet töltenek be mind a magánélet, mind a munkahelyi kapcsolatok kialakításában, és a tudatos működtetésében.

Minden érző lény számára fontos az, hogy szerethessen, szeressen, valamint, hogy viszont szerethessék, és szeressék, ezért számunkra embereknek ez alapvető, érzelmi szükségletünk.
Első lépésben fel kell ismernünk önmagunk érzelmi igényeit, és az érzelmi kommunikációs csatorná(i)nkat, és ez után következhetnek a családtagok, a barátok, és a munkatársak érzelmi megerősítését szolgáló szükségleteinek felismerése. Erre azért van szükség, hogy nyugodt, szeretetteljes, inspiráló környezetet tudjunk kialakítani. Viselkedésünkben megjelenik a kompromisszum, felismerjük, hogy különböző emberek vagyunk, így az igényeink is lehetnek mások.

A mindennapi életünkben bármikor, és számtalan konfliktushelyzet alakulhat ki, legyen az belső-, vagy külső konfliktus, ezért tény, hogy bármennyire is szeretnénk elkerülni, idővel mégis megoldást kell találnunk arra, hogy valamilyen módon kezeljük, és megoldjuk ezeket a helyzeteket. A konfliktus (-ok) megoldásának módja, sikeressége eltérő lehet, az viszont tény, hogy lehetőség mindig adódik a probléma megoldására, kezelésére.
Népszerű szemléletmód az embereknél az, hogy a konfliktust negatív tényezőként értelmezik, viszont tény, hogy a megoldott konfliktushelyzetből, szellemi, érzelmi, akár anyagi előny is származhat.

Maga a konfliktus, de legfőképpen a probléma megoldása, kezelése, hatékony szerepet játszik a személyiség fejlődésében, mivel fejlődik az önkifejezés képessége, javul a kommunikáció, valamint változik a szemléletmód, fejlődik az empatikus készség.
Az önismeret és a személyiségfejlesztés életkortól független, de már érdemes a serdülőkor pubertás/posztpubertás (12-18 év), illetve az ifjúkorban (18-25 év) elkezdeni. Fejlődik a kreativitás, az önkifejezés, a kommunikáció tényszerűsége, hatékonysága, az esetleges asszertív, agresszív viselkedésminták megszűnhetnek. A képességek, a készségek fejlesztésével, az egyéni belső motivációval, valós énképpel, reális életcélok megfogalmazásával és megvalósításával könnyebben elérhető a gyermekkort követő társadalmi integráció felnőttként. Fontos, hogy életünk már ebben a korban is, a lehető legjobb mentális és fizikai állapotban teljen, mert ez alapvetően meghatározza jövőképünket, felnőttkori beidegződéseinket, életmódunkat.

Az viszont tény, hogy az érzéseinket, a gondolatainkat, képességeinket, készségeinket, a szándékainkat, egy egész életen át van lehetőségünk fejleszteni, tudatosabbá tenni, tökéletesíteni az önismeret folyamatos gyakorlásával.